Σχετικά με το Έργο LIFE PAYT

Το έργο LIFE PAYT αφορά στη δημιουργία ενός εργαλείου για τη μείωση των αποβλήτων στη Νότια Ευρώπη, με τη συγχρηματοδότηση του εργαλείου LIFE για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διάρκεια του έργου είναι 40 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου, 2016.
Ο κύριος σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές για την υιοθέτηση τιμολόγησης των αποβλήτων σύμφωνα με το σύστημα «Πληρώνω όσο πετάω», το οποίο θα ενθαρρύνει τις πρακτικές πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, καθώς και του διαχωρισμού πηγή, προωθώντας τη χωριστή αποκομιδή των απορριμμάτων. Επιπρόσθετο στόχο του έργου αποτελεί η αναπαραγωγή των μεθοδολογιών και σε άλλους Δήμους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποδοτική χρήση των πόρων στην Ευρώπη, καθώς και στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών στρατηγικών και πολιτικών.
Πέντε (5) Δήμοι στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο (Λισαβόνα, Condeixa-a-Nova, Aveiro, Βριλήσσια και Λάρνακα) θα εφαρμόσουν το έργο, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Coibra, το Πανεπιστήμιο του Aveiro και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
(περισσότερα...)