Ενημέρωση προσωπικού του Δήμου Βριλησσίων για το σύστημα Πληρώνω-Όσο-Πετάω

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των εργαζομένων του Δήμου Βριλησσίων.

Ο Αντιδήμαρχος Ανθρωπίνων και Οικονομικών Πόρων, Κωνσταντίνος Βαφειάδης ενημέρωσε το προσωπικό του Δημαρχείου αναφορικά με ένα διαφορετικό από το υφιστάμενο σύστημα χρέωσης των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας, Αλέξης Μαυραγάνης ενημέρωσε το τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας αναφορικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του έργου LIFE PAYT.