ενημερωτική συνάντηση για την πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Pay as you throw”

Το πρόγραμμα LFE PAYT βρέθηκε στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, από τις 10:00 έως τις 17:00 στην εξέδρα των  Φοινικούδων. 

Πληροφορίες για τις εναλλακτικές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων που προωθούνται στο πλαίσιο του έργου LIFE PAYT καθώς και πληροφορίες για το έργο  και την πιλοτική του εφαρμογή κίνησαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών του Φεστιβάλ.