Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ενημερωτικό δελτίο Παράρτημα: Πρόγραμμα LIFE: 2015 έργα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα επενδυτικό πακέτο των €222.700.000 από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την υποστήριξη της μετάβασης της Ευρώπης σε μια πιο βιώσιμη και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Πρόσθετες επενδύσεις που οδηγούν σε συνολικά €398.600.000 πρόκειται να επενδυθούν σε 144 νέα έργα σε 23 κράτη μέλη.

Πρόσθετα έργα LIFE βρίσκονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του LIFE.

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη 100.000. Λόγω στρογγυλοποίησης, ορισμένα σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν με το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων.

Αυστρία  (4 έργα – 17.300.000)
LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα (2 έργα – 14.500.000)

LIFE Lech (Bundeswasserbauverwaltung Tirol – Baubezirksamt Reutte): Το έργο έχει ως στόχο τη διατήρηση των φυσικών δυναμική του συστήματος του ποταμού Lech, το περιβάλλον τοπίο και τα σπάνια ή απειλούμενα ενδιαιτήματα και είδη, συμπεριλαμβανομένου του Siberian bluet (Coenagrion hylas), τις καραβίδες Austropotamobius torrentium, Austropotamobius pallipes, τη σαλαμάνδρα Triturus cristatus και το ευρωπαϊκό Bullhead (Cottus gobio). Το έργο στοχεύει στην προστασία και την ανάπτυξη των ασυνήθιστων, δυναμικά σχηματισμένων ορίων μπαρ του ποταμού προκειμένου να σταματήσει η εμβάθυνση της κοίτης του ποταμού και ως εκ τούτου να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα των υπόγειων υδάτων.

περίληψη έργου

LIFE  Great Bustard (Österreichische Gesellschaft Großtrappenschutz): Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιημετώπιση μίας από τις κύριες αιτίες  θνησιμότητας του αγριόγαλου (Otis tarda): σύγκρουση με γραμμές μεταφοράς ενέργειας. Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους συγκρούσεις, το έργο θα συνεργαστεί με τις εταιρείες παροχής ενέργειας προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ορισμένα περί τα 41,5 χιλιόμετρα γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα μεταφερθούν υπόγεια. Μαζί με άλλες δραστηριότητες διαχείρισης αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθυσμού του αγριόγαλου στις περιοχές εφαρμογής του έργου και στις δύο χώρες.

περίληψη έργου
LIFE Nard-US (Natagora): Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών ποιμαντική στο ανατολικό Βέλγιο έχει οδηγήσει στον κατακερματισμό και την εξαφάνιση ορισμένων ημι-φυσικών οικοτόπων και συναφών ειδών. LIFE Nard-ΗΠΑ έχει ως στόχο να αναδημιουργήσει και να αποκαταστήσει τέσσερις από αυτές τις οικοτόπων – συμπεριλαμβανομένων και των οικοτόπων προτεραιότητας, λειμώνων Nardus και δασικές εκτάσεις τυρφώνων – προκειμένου να βελτιωθεί η δυνατότητα σύνδεσης τους και την κατάσταση διατήρησης, καθώς και για τη διασφάλιση επαρκούς διαχείρισης τους. Αποκαθιστώντας υγρά λιβάδια λιβάδια, το έργο στοχεύει επίσης στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των δύο πεταλούδα specieslisted στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας για τους οικοτόπους, το fritillary βάλτο (Euphydryas Aurinia) και βιολετί χαλκού (Lycaena Helle).

Περίληψη του έργου LIFE-Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων (2 έργα – 4,4 εκατομμύρια) LIFE RECYSITE (Κέντρο Επιστημονικής & Technique de l’Industrie Κλωστοϋφαντουργία Belge): Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη θερμοσκληρυντικών οικο-σύνθετα υλικά από ανανεώσιμες φυσικές ίνες και ρητίνη πόρους, όπως το άχυρο λιναρόσπορο και λινέλαιο. Θα βελτιστοποιηθεί η θεραπεία αυτών των βιο-υλικών σε δύο πιλοτικές μονάδες, για να παράγουν οικονομικά αποδοτική και 100% ανακυκλώσιμα οικολογικά σύνθετα. Αυτά θα πρέπει να επικυρωθεί για χρήση στους τομείς των μεταφορών και των κατασκευών. Το έργο θα προετοιμάσουν τα έγγραφα στήριξης για τις κυβερνήσεις της Ισπανίας, τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και το Βέλγιο αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας όσον αφορά την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη των δύο τομείς-στόχοι. περίληψη του έργου LIFE ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (Anheuser-Busch InBev): LIFE ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ θα χρησιμοποιήσει πέρασε σιτηρών, η οποία είναι το πιο άφθονο υποπροϊόν της διαδικασίας της ζυθοποιίας, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των δύο τύπων των μη αλκοολούχων ποτών (οργανικό ανθρακούχο ποτό και ένα με βάση τα δημητριακά ποτό πρωινό). Τα υποπροϊόντα που παράγονται κατά την παραγωγή των δύο αυτών ποτών θα επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ράβδων δημητριακών. Η τεχνολογία, η οποία έχει ως στόχο να εκσυγχρονίσει το βραστό φάση της ζυθοποιίας, θα αυξήσει την αποδοτικότητα των πόρων και τη μείωση των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Περισσότερα από 42 000 τόνους χρησιμοποιημένων σιτηρών θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται στο χώρο, εξοικονομώντας περίπου 15 000 τόνους εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις μεταφορές σιτηρών.