Ημερίδα με θέμα «Εκτροπή Βιοαποβλήτων»

Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2021

Τοποθεσία: Διαδικτυακή εκδήλωση

Διοργάνωση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Πρόγραμμα (Δείτε εδώ)

Παρουσιάσεις

  • 10:15 | Το πρόβλημα της διαχείρισης βιοαποβλήτων στην Κύπρο (κ. Μαρία Λοϊζίδου) – Δείτε εδώ
  • 10:30| ιαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο του LIFE IP CY (κ. Ελένη Στυλιανοπούλου) – Δείτε εδώ
  • 10:45| Ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων και LIFE IP CY (Δρ. Δημήτρης Μαλαμής) – Δείτε εδώ
  • 11:00| Η συνεισφορά του έργου LIFE PAYT στη διαχείριση βιοαποβλήτων (κ. Μαρία Κασιδώνη) – Δείτε εδώ
  • 11:15| Αποτελέσματα εφαρμογής του έργου LIFE PAYT στο πλαίσιο διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Λάρνακας (κ. Δημήτρης Γεωργίου) – Δείτε εδώ
  • 11:30| Πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αγλαντζιάς (Παραδοχές – Υλοποίηση – Μαθήματα – Αποτελέσματα) (κ. Χάρης Τσαγγαρίδης) – Δείτε εδώ