Η πρώτη ξενάγηση στην πιλοτική περιοχή του Δήμου Λάρνακας πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση του έργου LIFE PAYT.

Η πρώτη ξενάγηση στην πιλοτική περιοχή του  Δήμου Λάρνακας πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση του έργου LIFE PAYT.

Οι κάτοικοι της πιλοτικής περιοχής του έργου περπάτησαν στην περιοχή μελέτης μαζί με δημοτικούς υπαλλήλους που τους εξήγησαν λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση του έργου.