Το έργο LIFEPAYT σκοπεύει ότι κάθε πολίτης πληρώνει μόνο για τα απόβλητα που ρίχνουν στο δοχείο

Το “LIFE PAYT” Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Κοΐμπρα ηγείται της ανάπτυξης ενός συστήματος που μπορεί να μειώσει την αξία του τιμολογίου

Περισσότερα

Η Coimbra αναπτύσσει έργο για τη μείωση των τιμολογίων για τα στερεά απόβλητα σε λογαριασμό νερού

Το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Κοΐμπρα (IPC) αναπτύσσει ένα έργο που επιτρέπει σε κάθε πολίτη να πληρώνει μόνο τα αδιαφοροποίητα απόβλητα

Περισσότερα

Το Condeixa στο έργο για τη μείωση των τιμολογίων για στερεά απόβλητα στον λογαριασμό νερού

Το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Κοΐμπρα (IPC) αναπτύσσει ένα έργο που επιτρέπει σε κάθε πολίτη να πληρώνει μόνο τα αδιαφοροποίητα απόβλητα

Περισσότερα