5ο Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Το παράδειγμα της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και της πιλοτικής εφαρμογής του έργου LIFE PAYT στο Δήμο Βριλησσίων ανέλυσε ο Αντιδήμαρχος Αλέξης Μαυραγάνης στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Περισσότερα

Αβέιρο: Έγκριση τιμολογίων αποβλήτων PAYT (“Pay-As-You-Throw”)

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αβέιρο προωθεί το ευρωπαϊκό έργο «LIFE PAYT», το οποίο ενσωματώνεται από τα τέλη του 2016 μαζί με τις πόλεις της Λισαβόνας, της Condeixa-a-Nova, της Βριλήσσια (Ελλάδα) και της Λάρνακας (Κύπρος). Ο κύριος στόχος του έργου LIFE PAYT είναι να υποστηρίξει τους δήμους στην υιοθέτηση των τιμολογίων αποβλήτων PAYT (“Pay-as-you-throw”), το οποίο θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση πρακτικών πρόληψης και διαχωρισμού αποβλήτων, ενθαρρύνοντας την επιλεκτική συλλογή. Σκοπός είναι οι μεθοδολογίες που αναπτύσσονται να μπορούν να επεκταθούν και σε άλλους δήμους της Νότιας Ευρώπης, συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και στην εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών στρατηγικών.

Περισσότερα

Συνάντηση μεταξύ της ομάδας εκπαίδευσης και των εκλεγμένων αξιωματούχων

Ο Δήμος Λάρνακας διοργάνωσε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 μία συνάντηση για την εκπαίδευση του προσωπικού στο Δημαρχείο του Δήμου Λάρνακας. Δράσεις αναφορικά με την επικοινωνιακή εκστρατεία για την εφαρμογή ενός συστήματος Πληρώνω-Όσο-Πετάω έχουν ξεκινήσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τα ορόσημα του έργου LIFE PAYT.    

Περισσότερα

Συνάντηση για την εκπαίδευση του προσωπικού στο Δημαρχείο του Δήμου Λάρνακας

Ο Δήμος Λάρνακας διοργάνωσε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 μία συνάντηση για την εκπαίδευση του προσωπικού στο Δημαρχείο του Δήμου Λάρνακας. Δράσεις αναφορικά με την επικοινωνιακή εκστρατεία για την εφαρμογή ενός συστήματος Πληρώνω-Όσο-Πετάω έχουν ξεκινήσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τα ορόσημα του έργου LIFE PAYT.

Περισσότερα

Ενημέρωση προσωπικού του Δήμου Βριλησσίων για το σύστημα Πληρώνω-Όσο-Πετάω

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των εργαζομένων του Δήμου Βριλησσίων. Ο Αντιδήμαρχος Ανθρωπίνων και Οικονομικών Πόρων, Κωνσταντίνος Βαφειάδης ενημέρωσε το προσωπικό του Δημαρχείου αναφορικά με ένα διαφορετικό από το υφιστάμενο σύστημα χρέωσης των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων.

Περισσότερα

Ενημέρωση στην υπαίθρια αγορά που οργανώνεται στο Δήμο Βριλησσίων

Στην υπαίθρια αγορά που οργανώνεται στο Δήμο Βριλησσίων κάθε χρόνο στις 24-25 Μαΐου, εκπρόσωποι του Δήμου Βριλησσίων συγκεντρώθηκαν προκειμένου να ενημερώσουν τους επισκέπτες για το έργο LIFE PAYT. Κάτοικοι τόσο του Δήμου Βριλησσίων όσο και γειτονικών περιοχών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο.

Περισσότερα

Ενημέρωση για τη συμμετοχή στο έργο LIFE PAYT

Στο δημοτικό κιόσκι του Πάρκου Ρεματιάς Βριλησσίων έλαβε χώρα ενημέρωση για τη συμμετοχή στο έργο LIFE PAYT, μετά από τη διανομή σχετικών προσκλήσεων που διανεμήθηκαν στην πιλοτική περιοχή του Δήμου Βριλησσίων. Στην ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου, 2017, συμμετείχαν περιπατητές της 2ης Διάσχισης της Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, εκπρόσωποι της οργάνωσης Βριλησσός, καθώς και κάτοικοι της περιοχής μελέτης του έργου LIFE PAYT.

Περισσότερα

Στο δημοτικό κιόσκι του Πάρκου Ρεματιάς Βριλησσίων έλαβε χώρα ενημέρωση για τη συμμετοχή στο έργο LIFE PAYT

Στο δημοτικό κιόσκι του Πάρκου Ρεματιάς Βριλησσίων έλαβε χώρα ενημέρωση για τη συμμετοχή στο έργο LIFE PAYT, μετά από τη διανομή σχετικών προσκλήσεων που διανεμήθηκαν στην πιλοτική περιοχή του Δήμου Βριλησσίων. Στην ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου, 2017, συμμετείχαν περιπατητές της 2ης Διάσχισης της Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, εκπρόσωποι της οργάνωσης Βριλησσός, καθώς και κάτοικοι της περιοχής μελέτης του έργου LIFE PAYT.  

Περισσότερα

Eπίσκεψη της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE

Παρουσίαση του έργου LIFE PAYT πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE και των Εθνικών Σημείων Επαφής του προγράμματος LIFE Βουλγαρίας και Ουγγαρίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στις 16 Μαΐου, 2017.

Περισσότερα

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τους Δήμους Βριλησσίων και Λάρνακας συνεργάστηκαν προκειμένου να προσδιοριστούν όλες οι τεχνικές παράμετροι αναφορικά με την εφαρμογή ενός συστήματος Πληρώνω-Όσο-Πετάω στο πλαίσιο του έργου LIFE PAYT.

Οι ομάδες έργου του ΕΜΠ και του Δήμου Λάρνακας σε συνάντηση αναφορικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου LIFE PAYT, στο Δήμο Λάρνακας (30/3/2017).

Περισσότερα