Η πρώτη ξενάγηση στην περιοχή παρέμβασης του έργου LIFE PAYT στο δήμο Λάρνακας

Η πρώτη ξενάγηση στην περιοχή παρέμβασης του έργου LIFE PAYT στο δήμο Λάρνακας πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με δραστηριότητες της συμμετοχικής διαδικασίας. 

Οι κάτοικοι της πιλοτικής περιοχής του έργου επισκέφτηκαν με επίσημους υπαλλήλους του δήμου, οι οποίοι έδωσαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου  LIFE PAYT.