Νέα ανακυκλώσιμα δοχεία για την αύξηση της ανακύκλωσης και τη διατήρηση του περιβάλλοντος

Ο δήμος Condeixa-a-Nova ενισχύει τον αριθμό των οικοσημείων σε μέρη με μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού, έχοντας εγκαταστήσει, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, άλλους 31 εξοπλισμούς προκειμένου να αυξήσει τον όγκο και την ποσότητα της ανακύκλωσης πολλών υλικών.

Με αυτήν την ενίσχυση, ο πληθυσμός του δήμου Condeixa θα επωφεληθεί από την αύξηση της ικανότητας εμπορευματοκιβωτίων για επιλεκτική διάθεση και θα βελτιώσει το επίπεδο προσβασιμότητας σε αυτόν τον εξοπλισμό. Οι τοποθεσίες των νέων σημείων τοποθεσίας προέκυψαν από προηγούμενη μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αστικών Υπηρεσιών του δήμου.

«Εκτός από τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ανθρώπων σε οικοσημεία, αναμένεται ότι αυτή η επένδυση θα αυξήσει το διαχωρισμό των αποβλήτων και, συνεπώς, το ποσοστό ανακύκλωσης, μειώνοντας έτσι σταδιακά την υγειονομική ταφή», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Nuno Moita da Costa. του Δήμου Κοντέιξας.

Αυτό το μέτρο “θα βοηθήσει στην προώθηση μιας πιο βιώσιμης επικράτειας και θα προωθήσει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά για αυτό, η συνεργασία και η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη για την απόθεση των αποβλήτων τους ξεχωριστά”, καλεί τον δήμαρχο.

Αυτή η επένδυση προκύπτει από την ανάπτυξη του έργου RECICLA, το οποίο αποζημιώνεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αειφορία και Αποδοτικότητα στη Χρήση Πόρων (POSEUR) και του έργου LIFE PAYT, ενός ευρωπαϊκού έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο δήμος έχει επίσης επενδύσει σε άλλο εξοπλισμό επιλεκτικής εναπόθεσης, συγκεκριμένα πέλετ και μίνι-λάδια, με το τελευταίο να στοχεύει στην ενίσχυση της υπηρεσίας επιλεκτικής συλλογής από πόρτα σε πόρτα για χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια, ένα υπάρχον πρόγραμμα από το 2010, το οποίο στοχεύει να εξασφαλίσει τη σωστή δρομολόγηση επεξεργασία αυτών των καταλοίπων, εκτίμησή τους και διατήρηση του υδάτινου πόρου.

Ταυτόχρονα, για την προώθηση ορθών πρακτικών ανακύκλωσης, σχεδιάζεται επίσης να διεξαχθούν εκστρατείες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης που θα επικεντρωθούν στα θέματα της πρόληψης και της μείωσης της παραγωγής αποβλήτων και της εναπόθεσης.

Πρωτότυπα νέα στο CM Condeixa-a-Nova