Συνάντηση μεταξύ της ομάδας του έργου LIFE PAYT από τον δήμο Βριλήσσια, ΕΜΠ και εκπροσώπους της πλατφόρμας followgreen.gr

Στη συνάντηση της ομάδας έργου LIFE PAYT αποτελούμενη από μέλη του Δήμου Βριλήσσια και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με εκπροσώπους της ομάδας πλατφόρμας followgreen.gr, συζητήθηκαν τα αμοιβαία οφέλη που θα δοθούν στους κατοίκους του Δήμου Βριλήσσια. συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του έργου PAYT.

Περισσότερα

Συνάντηση της ομάδας έργου LIFE PAYT με εκπροσώπους της ομάδας έργου της δημοτικής πλατφόρμας followgreen.gr

Σε συνάντηση της ομάδας έργου LIFE PAYT αποτελούμενη από μέλη του Δήμου Βριλησσίων και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με εκπροσώπους της ομάδας έργου της δημοτικής πλατφόρμας followgreen.gr συζητήθηκαν τα ανταποδοτικά οφέλη που θα δοθούν στους κατοίκους που θα λάβουν μέρος στην πιλοτική εφαρμογή του έργου LIFE PAYT.

Περισσότερα

Κάτοικοι τόσο του Δήμου Βριλησσίων όσο και γειτονικών περιοχών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο.

Στην υπαίθρια αγορά που οργανώνεται στο Δήμο Βριλησσίων κάθε χρόνο στις 24-25 Μαΐου, εκπρόσωποι του Δήμου Βριλησσίων συγκεντρώθηκαν προκειμένου να ενημερώσουν τους επισκέπτες για το έργο LIFE PAYT.   Κάτοικοι τόσο του Δήμου Βριλησσίων όσο και γειτονικών περιοχών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο.

Περισσότερα

Γραφείο πληροφοριών LIFE PAYT στην ετήσια έκθεση του δήμου Βριλήσσια

Στην ετήσια έκθεση τον Μάιο εγκαταστάθηκε γραφείο πληροφοριών για τον δήμο Βριλήσσια. Όπου διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό για το νέο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων και για τη λειτουργία του νέου τιμολογίου συστήματος PAYT. Έτσι, δεκάδες κάτοικοι του δήμου Βριλήσσια και των προαστίων έλαβαν πληροφορίες σχετικά με το έργο PAYT LIFE.

Περισσότερα

Στο δημοτικό κιόσκι του Πάρκου Ρεματιάς Βριλησσίων έλαβε χώρα ενημέρωση για τη συμμετοχή στο έργο LIFE PAYT

Στο δημοτικό κιόσκι του Πάρκου Ρεματιάς Βριλησσίων έλαβε χώρα ενημέρωση για τη συμμετοχή στο έργο LIFE PAYT, μετά από τη διανομή σχετικών προσκλήσεων που διανεμήθηκαν στην πιλοτική περιοχή του Δήμου Βριλησσίων. Στην ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου, 2017, συμμετείχαν περιπατητές της 2ης Διάσχισης της Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, εκπρόσωποι της οργάνωσης Βριλησσός, καθώς και κάτοικοι της περιοχής μελέτης του έργου LIFE PAYT.  

Περισσότερα

Δημοφιλής συμμετοχή: η δεύτερη εκδήλωση στη Βριλήσσια δίνει ορατότητα στο έργο LIFE PAYT

Αρκετοί κάτοικοι του δήμου Βριλήσσια και γειτονικών προαστίων, καθώς και εκπρόσωποι του οργανισμού Βριλήσσοι ενημερώθηκαν για το έργο LIFE PAYT στο πάρκο Rematia του δήμου Βριλήσσια, την Κυριακή 21 Μαΐου 2017. Για να δημοσιοποιήσουν περαιτέρω την ενημερωτική εκδήλωση LIFE PAYT, οι προσκλήσεις διανεμήθηκαν από πόρτα σε πόρτα στην πιλοτική περιοχή του LIFE PAYT στον δήμο Βριλήσσια.

Περισσότερα

Συμμετοχική διαδικασία στη Βριλήσσια

Μια αξιολόγηση του τιμολογίου και του τρέχοντος μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων πραγματοποιήθηκε στο πάρκο A. Tritsis το Σάββατο 9 Απριλίου. Η εκδήλωση προώθησε επίσης τη διανομή υλικού επικοινωνίας και πληροφοριών σχετικά με το νέο μοντέλο τιμολόγησης PAYT. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Βριλήσσιας διοργάνωσε αυτή την πρώτη δράση, αλλά τον Μάιο του 2017 θα πραγματοποιηθεί μια δεύτερη εκδήλωση.

Περισσότερα

Καθορίστηκε το σύνολο περιβαλλοντικών δεικτών για το έργο LIFE-PAYT

Κατά τη διάρκεια του έργου LIFE PAYT, θα χρησιμοποιηθούν δείκτες για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των διαφόρων δράσεων. Η επιλογή των δεικτών πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα από το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Κοΐμπρα (IPC) σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τις εμπλεκόμενες Τοπικές Αρχές. Πόσα απόβλητα παράγουμε; Πόσα χωρίζουμε; Πόσα θα μπορούσαμε να χωρίσουμε; Ποιες είναι οι συνέπειες του διαχωρισμού ή όχι; Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που θα απαντήσει το έργο. Οι δείκτες που ορίζονται τώρα επιτρέπουν μια «ακτινογραφία» της τρέχουσας κατάστασης της διαχείρισης αστικών αποβλήτων στους πέντε δήμους που στοχεύουν το

Περισσότερα

Οικονομική επιβράβευση των κατοίκων που ανακυκλώνουν στο Δήμο Βριλησσίων

Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοίνωσε την παροχή οικονομικών προνομίων για τους κατοίκους που ανακυκλώνουν (τόσο τα ξηρά ανακυκλώσιμα όσο και τα βιοαπόβλητά τους), ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ποσότητα των υπολειμματικών απορριμμάτων τα οποία οδηγούνται προς ταφή. Το έργο LIFE PAYT που χαίρει πιλοτικής εφαρμογής στο Δήμο Βριλησσίων θα συνδεθεί με τη δημοτική πλατφόρμα Followgreen.gr, επιβραβεύοντας έμπρακτα τους κατοίκους με περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Περισσότερα

Συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων στο πρόγραμμα LIFE-PAYΤ

Στο έργο  LIFE -PAYT, (Πληρώνω όσο Πετάω), ένα εργαλείο για τη μείωση των απορριμμάτων στη Νότια Ευρώπη, συμμετέχει ο Δήμος Βριλησσίων από κοινού με ευρωπαϊκούς Δήμους και ακαδημαϊκά ιδρύματα με τη συγχρηματοδότηση του εργαλείο LIFE, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. για το περιβάλλον.

Περισσότερα