Εργαστήριο “PAYT στην Πορτογαλία … τα επόμενα βήματα!”

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE PAYT – Εργαλείο για τη μείωση των αποβλήτων στη Νότια Ευρώπη, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου, στο Condeixa-a-Nova (στο Μουσείο Πορτογαλίας Romano Sicó – PO.RO.S).

Αυτό το εργαστήριο, το οποίο θα φέρει πληθώρα παραγόντων από τον τομέα των αποβλήτων, από ρυθμιστικούς φορείς, κυβερνητικούς φορείς, ανερχόμενες διαχειριστικές οντότητες, δήμους και τις ενώσεις τους, συμβουλευτικές εταιρείες, ακαδημαϊκούς, μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με μια έκθεση εξοπλισμού όπου εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογία στον τομέα αυτό και που παρουσιάζουν λύσεις διαθέσιμες στην αγορά που σχετίζονται με συστήματα PAYT.

Πρωτότυπα νέα στο LIFE APA Ambiente