Οι μαθητές περιβαλλοντικής διαχείρισης μαθαίνουν για τα τιμολόγια PAYT

Την τελευταία 12η Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε μια τηλεδιάσκεψη, με τίτλο «LIFE PAYT Project: A εργαλείο για τη μείωση των απορριμμάτων στη Νότια Ευρώπη», στο πλαίσιο του MSc. Πτυχίο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Ανώτερη Γεωργική Σχολή της Κοΐμπρα (ESAC). Η υπεύθυνη έργου LIFE PAYT, Catarina Sousa, παρουσίασε το έργο και είχε την ευκαιρία να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων σχετικά με τις πολιτικές αποβλήτων και τη συνάφεια της εφαρμογής συστημάτων PAYT για την επίτευξη των ίδιων στόχων.