Παρουσίαση του έργου LIFE PAYT στη συνάντηση FCT Science

Η εκδήλωση Science 2017 – Συνάντηση με την Επιστήμη και την Τεχνολογία στην Πορτογαλία πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα, μεταξύ 3 και 5 Ιουλίου. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το FCT – Ίδρυμα Επιστήμης και Τεχνολογίας, συγκέντρωσε την πορτογαλική επιστημονική κοινότητα.

Το έργο LIFE PAYT ήταν παρόν με μια επικοινωνία, ενσωματωμένη στη συνεδρία αφιερωμένη στην κυκλική οικονομία: «Ο δρόμος για την κυκλική οικονομία: ο ρόλος των συστημάτων PAYT στην επιλεκτική συλλογή αποβλήτων».