Το έργο LIFE PAYT προωθεί μια ενημερωτική εκστρατεία για τους κατοίκους στη Βριλήσσια

Τον Ιούνιο του 2020, ο δήμος Βριλήσσια (στην Ελλάδα) προώθησε μια εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην περιοχή επίδειξης του έργου LIFEPAYT. Για το σκοπό αυτό, διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια που εξηγούν το σύστημα PAYT που θα εφαρμοστεί σε αυτήν την περιοχή σε κατοίκους, καθώς και διαδηλώσεις με τα εμπορευματοκιβώτια για την απεικόνιση του τρόπου χρήσης αυτού του εξοπλισμού.