Το έργο LIFE PAYT συμμετέχει στο Open University Webminar

Λόγω της απομόνωσης και των περιστάσεων της απομακρυσμένης εργασίας, η Universidade Aberta κάλεσε το έργο LIFE PAYT να αποτελέσει αντικείμενο διάλεξης κατά τη διάρκεια ενός Webminar (σεμινάριο μέσω διαδικτύου), που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του πτυχίου περιβαλλοντικών επιστημών. Το “Field Works II Webminar” πραγματοποιήθηκε μεταξύ 13 και 16 Απριλίου 2020. Η παρουσίαση του έργου “LIFE PAYT: Ένα εργαλείο για τη μείωση των αποβλήτων στη νότια Ευρώπη” πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου και εμφανίστηκε τη συμμετοχή της διαχειριστής του έργου, Catarina Sousa, η οποία μίλησε για τις λύσεις PAYT που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της συλλογής, την αύξηση των ποσοστών επιλεκτικής συλλογής και την υιοθέτηση λύσεων με μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική ευθύνη.