Το έργο LIFEPAYT, στο Αβέιρο, ολοκλήρωσε με επιτυχία την εμπειρία του στον τομέα

Στις 16 Νοεμβρίου 2020, το πιλοτικό πείραμα στο Urbanization of Forca Vouga τελείωσε, με κοντέινερ PAYT στο έδαφος, με τεράστια επιτυχία. Αυτό το πείραμα είχε ως στόχο τη δοκιμή ενός πρωτοτύπου επιφανειακού δοχείου συλλογικής χρήσης, με έλεγχο πρόσβασης, για την απόθεση αδιαφοροποίητων αστικών αποβλήτων.

Τα εμπορευματοκιβώτια PAYT λειτουργούσαν στο έδαφος μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 16 Νοεμβρίου 2020. Οι οικιακοί και μη οικιακοί χρήστες στην πιλοτική περιοχή, προκειμένου να καταθέσουν τα απόβλητά τους, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν μια κάρτα PAYT με τσιπ, ατομικά για κάθε παραγωγός αποβλήτων. Για κάθε άνοιγμα του εμπορευματοκιβωτίου, μετρήθηκαν 30 λίτρα αδιαφοροποίητων αστικών αποβλήτων (μοντέλο PAYT κατ ‘όγκο).

Στις 16 Νοεμβρίου η πειραματική εμπειρία στο Bairro da Forca-Vouga τελείωσε. Υπήρξαν αρκετά διδάγματα από αυτήν την εμπειρία: σε τεχνικό επίπεδο, μας επέτρεψε να συνειδητοποιήσουμε ότι το ανεπτυγμένο σύστημα υλικού / λογισμικού πρέπει να βελτιωθεί, καθώς και το πρωτότυπο κοντέινερ, το οποίο, παρά το ότι έχει βελτιωθεί σε όλη αυτή την εμπειρία, έδειξε κάποιες αδυναμίες. Σε κοινωνικό επίπεδο, αυτή η εμπειρία μάς επέτρεψε να δούμε τη σημασία της διεξαγωγής εκστρατειών επικοινωνίας επί τόπου και ότι η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή είναι ο καλύτερος τρόπος για να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό.

Τους επόμενους μήνες, θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων από τα απόβλητα που εναποτίθενται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο 2020. Επίσης, οι οικιακές λιπαστικές ενέργειες θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται στη γειτονιά, ως τρόπος μείωσης της ποσότητας των αποβλήτων που τοποθετούνται στα δοχεία του αδιαφοροποίητη και μια εκστρατεία χαρακτηρισμού αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε κατά τη φάση υλοποίησης του έργου θα φέρει σχετικά δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο του Έργου στις συνήθειες διαχωρισμού των κατοίκων και των εμπόρων του Bairro da Forca-Vouga, στο Aveiro. Όλα αυτά τα αποτελέσματα, που δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί, θα δημοσιευθούν εγκαίρως στον ιστότοπο του Έργου.

Η ομάδα του έργου LIFE PAYT ευχαριστεί όλους τους κατοίκους και τους εμπόρους του Bairro da Forca-Vouga που συνεργάστηκαν και κατέστησαν δυνατή αυτήν την πιλοτική εμπειρία στο Aveiro.