Άλλα αποτελέσματα

Δράση B5 – Σχεδιασμός ενός δίκαιου και δίκαιου δασμού αποβλήτων

 • Εργαλείο για τον υπολογισμό του PAYT Waste Tariff (φύλλο εργασίας Excel) – στείλτε το αίτημά σας στο [email protected]

Δράση C1 – Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 • Αναφορά σχετικά με τους περιβαλλοντικούς δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου LIFEPAYT στους χώρους επίδειξης: Λίστα δεικτών και μέθοδος υπολογισμού (Report on environmental indicators)
 • Αναφορά για την εκστρατεία χαρακτηρισμού αποβλήτων (Αβέιρο) (Campanha de Caracterização de Resíduos – Aveiro)
 • Έκθεση σχετικά με την εκστρατεία χαρακτηρισμού των αποβλήτων (Condeixa-a-Nova) (Campanha de Caracterização de Resíduos – Condeixa)
 • Περιβαλλοντική γραμμή βάσης στο Αβέιρο (δεν είναι ακόμη διαθέσιμη – υπό προετοιμασία)

Δράση C2 – Εκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων

 • Έκθεση των κοινωνικοοικονομικών δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου LIFEPAYT στους χώρους επίδειξης: Κατάλογος δεικτών και μέθοδος υπολογισμού (Report on socioeconomic indicators)
 • Βασική γραμμή κοινωνικοοικονομικών δεικτών (Αβέιρο) (Socioeconomic Baseline Report for Aveiro)

Δράση D3 – Ανάπτυξη και διανομή πληροφοριών και υλικού διάδοσης

 • Υλικό αποτύπωμα

  • Φυλλάδιο έργου LIFE PAYT (PT, EN, GR)
  • Φυλλάδιο του έργου LIFE PAYT, στο Αβέιρο (PT)
  • Φυλλάδιο οικιακής λιπασματοποίησης στο Αβέιρο (PT)
  • Φυλλάδιο με οδηγίες για τη χρήση των δοχείων στο Αβέιρο (PT)
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων

  • F. Branha, G. Feijoo-Costa and C. Dias-Ferreira (2017). “Application of LCA at local level to test the viability of PAYT systems in Southern Europe: state of the art and new strategies” (Abstract). Proceedings of the 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Athens, 21–24 June 2017, 2ρ. Ηλεκτρονική έκδοση προσβάσιμη από: http://uest.ntua.gr/athens2017/proceedings/pdfs/Athens2017_Branha_Feijoo_Costa_Dias_Ferreira.pdf
  • F. Braña, G. Feijoo-Costa, C. Dias-Ferreira (2018). “Environmental considerations on MSW collection. A local case of study through LCA application” (Extended abstract). Proceedings of NAXOS 2018 – 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Naxos, Greece, 13-16 Jun, 2ρ. Ηλεκτρονική έκδοση προσβάσιμη από: http://uest.ntua.gr/naxos2018/proceedings/pdf/NAXOS2018_Brana_etal.pdf
  • Fernández-Braña, V. Sousa, C. Dias-Ferreira (2019). “A structured methodology to understand waste generation at local level with minimised effort. Development and case of study” (Paper). Proceedings of the 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 26-28 June, Heraklion, Crete Island, Greece, 9ρ. Ηλεκτρονική έκδοση προσβάσιμη από: http://uest.ntua.gr/heraklion2019/proceedings/pdf/HERAKLION2019_sousa-etal_Fuel_consumption.pdf
  • Dias-Ferreira, A. Neves, A. Braña (2019). “The setting up of a pilot scale Pay‐as‐you‐throw waste tariff in Aveiro, Portugal”. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 31, 149-157 (DOI: 10.2495/WM180141).
  • Fernández-Braña, V. Sousa, C. Dias-Ferreira (2019): “Are municipal waste utilities becoming sustainable? A framework to assess and communicate progresses”. Environmental Science and Pollution Research, 26, 35305-35316 (DOI: 10.1007/s11356-019-05102-4).
  • Fernández-Braña, G. Feijoo-Costa and C. Dias-Ferreira (2019). “Looking beyond the banning of lightweight bags: analysing the role of plastic (and fuel) impacts in waste collection at a Portuguese city”. Environmental Science and Pollution Research, 26, 35629-35647 (DOI: 10.1007/s11356-019-05938-w).
  • Fernández-Braña, G. Feijoo-Costa, C. Dias-Ferreira (2019). “Optimisation of material waste fluxes of a Portuguese city from a life-cycle costing perspective” (Paper). 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 26-28 June 2019, Heraklion, Crete Island, Greece, 6ρ. Ηλεκτρονική έκδοση προσβάσιμη από: http://uest.ntua.gr/heraklion2019/proceedings/pdf/HERAKLION2019_Branha_etal.pdf
 • Αφίσες

  • Neves, K. Moustakas, D. Malamis and C. Dias-Ferreira. “Transition to PAYT tariffs in southern European Countries: the contribute of project LIFEPAYT”. Αφίσα που παρουσιάστηκε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, 21–24 Ιουνίου Αθήνα, Ελλάδα (Αφίσα – Αθήνα – GR).
  • Dias-Ferreira, K. Moustakas, D. Malamis, M. Kasidoni and A. Neves. “Transition to PAYT tariffs in Southern European Countries – The contribute of project LIFEPAYT”. Αφίσα που παρουσιάστηκε στο Συμπόσιο της Σαρδηνίας 2017 – 16ο Διεθνές Συμπόσιο Διαχείρισης Αποβλήτων και Χωματερή, 2-6 Οκτωβρίου 2017, Forte Village, Santa Margherita di Pula (Κάλιαρι), Ιταλία (Αθήνα – IT).
  • C Dias-Ferreira, R Madureira, A Branha, R L Aguiar, J P Barraca (2019). “Technological solutions for data communication for pay-as-you-throw (PAYT) waste tariffs”. Αφίσα που παρουσιάστηκε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, 26-28 Ιουνίου 2019, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα (Αφίσα – Heraklion – GR).
  • Beatriz Bringsken, Catarina Sousa, Álvaro Fernandéz Braña and Célia Dias-Ferreira. “Overcoming technological barriers to implement PAYT tariffs in Portugal”. Αφίσα που παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο ISWA 2019 (29η έκδοση), 7-9 Οκτωβρίου 2019, Μπιλμπάο, ΙσπανίαΑφίσα – ES).
 • Ενημερωτικά δελτία

  • Δεκέμβριος 2016 (12/2016)
  • Ενδέχεται 2017 (05/2017)
  • Σεπτέμβριος 2017 (09/2017)
  • Ενδέχεται 2019 (05/2019)
  • Οκτώβριος 2019 (11/2019)