Ανακοίνωση της CMA προς τους κατοίκους του Bairro da Forca σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος PAYT

Μετά την υλοποίηση του έργου LIFE PAYT στο Αβέιρο, το Δημοτικό Συμβούλιο έστειλε μια εγκύκλιο επιστολή σε όλους τους κατοίκους και τους εμπόρους στην πιλοτική περιοχή
του Life PAYT στο Αβέιρο, δηλ. αστικοποίηση της Forca Vouga, στις 23 Απριλίου 2018.

Αποστολή με εξατομικευμένη ταχυδρομική αλληλογραφία στον παραλήπτη, αυτή η επιστολή, υπογεγραμμένη από τον Δήμαρχο, με σκοπό να εξηγήσει τα διάφορα βήματα που θα γίνουν βραχυπρόθεσμα για την εφαρμογή του συστήματος PAYT, όπως: Οικολογικό περίπτερο, εγκατάσταση οικοσημείων, εγκατάσταση νέων εμπορευματοκιβωτίων με έλεγχος πρόσβασης και άλλα.