Έρευνες κατοίκων στο Forca-Vouga σχετικά με τα απόβλητα που παράγουν

Forca Vouga photo
Photo by lifepayt

Στις 20 και 21 Απριλίου (Παρασκευή και Σάββατο) του 2018, στο πλαίσιο του έργου LIFE PAYT, η CMA και η IPC διενήργησαν έρευνες πρόσωπο με πρόσωπο στο Urbanização da Forca Vouga, στο Aveiro.

Με στόχο τους κατοίκους και τους ντόπιους, οι έρευνες στοχεύουν στη συλλογή της αντίληψης και της συμπεριφοράς των πολιτών σε σχέση με τα αστικά απόβλητα.

 

Το LIFE PAYT σκοπεύει να εξοικονομήσει το κόστος επεξεργασίας αποβλήτων σε όσους χρησιμοποιούν οικοσημεία, ΒΕΛΤΙΩΣΗ της υπηρεσίας συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων και μείωση του τιμολογίου που χρεώνεται στους πολίτες και τις εταιρείες.

Είναι επίσης η πρόθεση αυτού του έργου, να ενθαρρύνει τους πολίτες να έχουν πρακτικές πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων, καθώς και να συνεισφέρουν στην Πορτογαλία για την επίτευξη εθνικών στόχων στον τομέα του περιβάλλοντος.

 

Αριθμοί LIFE PAYT στο Αβέιρο

  1. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1150 κατοίκους και περίπου 120 εγκαταστάσεις.
  2. Αντικαθιστά 26 συλλογικά δοχεία απορριμμάτων με δοχεία κλειδιού RFID.
  3. Διανέμει 50 οικιακούς κομποστοποιητές στη γειτονιά Forca-Vouga.
  4. Μια οικογένεια που κατοικεί στη γειτονιά θα παράγει, ετησίως, 253 κιλά λιγότερο αδιαφοροποίητα απόβλητα, θα εκπέμπει 73 κιλά λιγότερα αέρια θερμοκηπίου και θα στέλνει 170 κιλά περισσότερα απόβλητα στην ανακύκλωση.

Photo by lifepayt