Αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης του ΗΒ για το νέο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την αξιολόγηση του τρέχοντος συστήματος διαχείρισης αστικών αποβλήτων στον δήμο Λάρνακας.

Η αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης αστικών αποβλήτων, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικά με το σύστημα PAYT, ήταν τα κύρια θέματα της συνάντησης με τους κατοίκους της πιλοτικής περιοχής.