Δήμος της Λισαβόνας – Μείωση των αποβλήτων στη Νότια Ευρώπη: έναρξη του έργου LIFE PAYT

Μέλος του ACR + μέλος του Δήμου της Λισαβόνας σε συνεργασία με 4 άλλους δήμους στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο (Condeixa-a-Nova, Aveiro, Vrilissia and Larnaca) και 3 πανεπιστήμια (Πολυτεχνείο της Κοΐμπρα, Πανεπιστήμιο του Aveiro και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) ένα νέο έργο, LIFE PAYT – Εργαλείο για τη μείωση των αποβλήτων στη Νότια Ευρώπη. Το LIFE PAYT είναι ένα έργο LIFE για το περιβάλλον και την αποδοτικότητα των πόρων, το οποίο συνθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στην υιοθέτηση των τιμολογίων αποβλήτων PAYT (“Pay-as-you-throw”), ως εργαλείο για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων χωρίς διαλογή και για την προώθηση της ανάκτησης των ανακυκλώσιμων προϊόντων. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 40 μηνών (έως τον Δεκέμβριο του 2016), οι τιμές PAYT θα εισαχθούν δίπλα-δίπλα με άλλες λύσεις για τη μείωση των αποβλήτων και την εκτροπή τους από μη ταξινομημένες σε άλλες πιο κατάλληλες ροές αποβλήτων. Συνολικά θα συμμετέχουν 4586 πολίτες και 740 εταιρείες, σε 5 τοποθεσίες επίδειξης που καλύπτουν συνολική έκταση 241 km2. Μέχρι το τέλος του έργου αναμένεται να έχουν εκτραπεί 30 χιλιάδες τόνοι υλικών από μη διαχωρισμένα απόβλητα και αυτό θα συνοδεύεται από αυξημένη περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα για τους δήμους.

Η εκδήλωση έναρξης του έργου LIFE PAYT θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2016, στη Λισαβόνα (στα Πορτογαλικά).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο θα είναι διαθέσιμες από τις 24 Νοεμβρίου 2016 στη διεύθυνση www.life-payt.eu

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο ACR+ Weekly Newsline.