Διεθνές εργαστήριο για το έργο LIFE PAYT | 9 Δεκεμβρίου 2021

Το έργο LIFE PAYT Project θα πραγματοποιήσει ένα διεθνές εργαστήριο, στις 9 Δεκεμβρίου 2021 (Πέμπτη).
Η εκδήλωση έχει στόχο να παρουσιάσει το πώς εφαρμόστηκε το σύστημα τιμολόγησης PAYT σε διαφορετικούς Δήμους και να μοιραστεί την εμπειρία των εταίρων του Έργου, τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν εικονικές επισκέψεις σε κάθε έναν από τις πιλοτικές περιοχές του έργου με εκπροσώπους των Δήμων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης θέματα κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ παρουσία παρουσία εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον καθώς και του Επίτιμου Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα κύρια αποτελέσματα του έργου LIFE PAYT.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE15 ENV/PT/609

Η εγγραφή είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες