Εκπαιδευτική δράση για τοπικούς εκλεγμένους αντιπροσώπους της Ένωσης Ενοριών της Γλόριας και της Βέρα Κρουζ

Στις 19 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε μια προπόνηση για τους τοπικούς εκλεγμένους αντιπροσώπους των União de Freguesias da Glória και Vera Cruz, στις εγκαταστάσεις του Casa da Comunidade Sustentável.

Αυτή είναι η ενορία όπου βρίσκεται το Bairro da Forca Vouga, το οποίο αποτελεί την πιλοτική περιοχή του έργου LIFEPAYT στο Aveiro.

Με αυτήν τη δράση, η οποία μετρήθηκε με τη συμμετοχή 6 εκπροσώπων της Ένωσης Ενοριών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Junta, είχε σκοπό να σημειώσει την ανάπτυξη του έργου Life PAYT στο Αβέιρο, να συζητήσει τα κύρια προβλήματα και να διασαφηνίσει τις πιο κοινές αμφιβολίες που συνήθως οι πολίτες υποβληθεί στο Ενοριακό Συμβούλιο.