Το σύστημα μετρά την ποσότητα απορριμμάτων σε δοχεία για τον προσδιορισμό του ρυθμού

Ένα έργο που προωθεί τον διαχωρισμό και την ανακύκλωση αποβλήτων δοκιμάζεται στη Λισαβόνα, το Αβέιρο και την Κοντέιξα. Οι κάδοι απορριμμάτων καταγράφουν την ποσότητα ή τον όγκο των αποβλήτων που διατίθενται από έναν συγκεκριμένο παραγωγό και το τιμολόγιο καταβάλλεται ανάλογα. Ως εκ τούτου, η προώθηση της ανακύκλωσης με σκοπό την καταβολή χαμηλότερου τιμολογίου.

Πρωτότυπα νέα σε SIC Notícias.