Εμπορευματοκιβώτια PAYT που υποβάλλονται σε δοκιμές στο δήμο Βριλήσσια

Δέκα δοχεία PAYT για τη συλλογή αδιαφοροποίητων αποβλήτων τοποθετήθηκαν στην περιοχή επίδειξης, στη Βριλήσσια, προκειμένου να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν πιλοτική δοκιμή με αυτόν τον εξοπλισμό. Οι πολίτες ενημερώθηκαν για το έργο και ήταν σε θέση να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό, βοηθώντας στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων ή / και βλαβών. Η ομάδα του έργου LIFE PAYT είχε έτσι την ευκαιρία να παρακολουθεί και να επαληθεύει την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού, επί τόπου.