Το έργο LIFE PAYT είναι μια αναφορά στην κυκλική οικονομία στο συνέδριο IPC2Society

Η μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης στην κοινωνία είναι θεμελιώδης ρόλος των ερευνητικών κέντρων, όπως ακριβώς επιδιώκει το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Κοΐμπρα (IPC). Και ένας από τους καρπούς αυτής της εργασίας είναι το έργο LIFE PAYT, το οποίο παρουσιάστηκε στην παράλληλη συνεδρία για την Κυκλική Οικονομία, στην Κοΐμπρα στις 11 Απριλίου.

Το σύστημα PAYT είναι ένα εργαλείο που προτείνει τη μείωση των αποβλήτων στη νότια Ευρώπη αλλάζοντας τη διαχείριση των αποβλήτων, καθιστώντας απαραίτητη τη χρήση διαφορετικών οικονομικών στρατηγικών για την υπεύθυνη σύνδεση των παραγωγών με τα απόβλητά τους.

Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Έρευνας παρουσίασε το πρόγραμμα εταίρων IPC, το οποίο μεταξύ άλλων εταίρων περιλαμβάνει δύο ερευνητικά κέντρα και πέντε άλλα δημοτικά συμβούλια. Ο ρόλος του IPC είναι η διαχείριση τεχνικών τμημάτων του έργου, όπως η φάση σχηματισμού κοινοπραξίας, εφαρμογής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης.