ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «PAYT στην Πορτογαλία…ποιο μέλλον;» που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του έργου LIFEPAYT ήταν επιτυχής

Το Εργαστήριο «PAYT στην Πορτογαλία…ποιο μέλλον;» που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 6 Μαΐου 2021, προκάλεσε εθνικό ενδιαφέρον και συγκέντρωσε εκπροσώπους των πιο διαφορετικών φορέων με αρμοδιότητες στον τομέα των απορριμμάτων: από ρυθμιστικούς και νομοθετικούς φορείς, υπεύθυνους και τεχνικούς συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, δήμους, δημοτικές εταιρείες και Ακαδημία . Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων που ελήφθησαν, από το Βορρά έως το Νότο της χώρας, από τις πιο διαφορετικές οντότητες, έδειξε ξεκάθαρα τη συνάφεια του θέματος στη σημερινή κοινωνία.

Η εκδήλωση είχε περισσότερους από εκατό συμμετέχοντες (131), με το κοινό να αποτελείται κυρίως από στελέχη του δημοτικού συμβουλίου και τεχνικούς (57%), ακολουθούμενοι από Διοικητικούς Φορείς (15%) συμβουλευτικές εταιρείες (6%), ακαδημαϊκοί (6%), μεταξύ άλλων.

Το εργαστήριο περιλάμβανε παρέμβαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Δρ. Inês Costa. Ακολούθησε ένα πρώτο πάνελ, με συντονιστή τον καθηγητή Graça Martinho, από το Universidade Nova de Lisboa, το οποίο ασχολήθηκε με στρατηγικές αλλαγής με παρεμβάσεις του Eng. Miguel Nunes, από το ERSAR, Eng. Rodrigo Gonçalves, από την APA, Eng. João João Vaz, από Ecogestus και Dr. Paulo Fonseca, από την DECO.

Σε ένα δεύτερο πάνελ, με συντονιστή την καθηγήτρια Isabel Nunes, από το Πανεπιστήμιο του Aveiro, παρουσιάστηκαν πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής συστημάτων PAYT, συγκεκριμένα ο Eng. José Pinto που έφερε την εμπειρία του στον δήμο Silves, Eng. Pedro Sobral, ο οποίος εξέθεσε την εφαρμογή αυτών των συστημάτων στο πλαίσιο του Alentejo, Eng. Vera Neves, με την εμπειρία του São João da Madeira, και Eng. Carlos Mendes, με το παράδειγμα της εφαρμογής του συστήματος PAYT στον δήμο Maia.

Αυτό το εργαστήριο συνέβαλε στην αντίληψη της τρέχουσας κατάστασης εφαρμογής συστημάτων τύπου PAYT στην Πορτογαλία και, κυρίως, στην ενημέρωση και διευκρίνιση ορισμένων ερωτημάτων σχετικά με αυτό το θέμα.

Όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών, καθώς και το βίντεο του Εργαστηρίου, είναι διαθέσιμα στο Eventos | LIFE PAYT (life-payt.eu).