Οι πολίτες θα πληρώσουν σύμφωνα με τα σκουπίδια που παράγουν

Το “Διεθνές Σεμινάριο Διαχείρισης Αποβλήτων”, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Sanjotec, συζήτησε τον τρόπο επεξεργασίας των αποβλήτων στο σπίτι. Η εφαρμογή του συστήματος “PAYT” σας επιτρέπει να φορτίζετε μόνο ό, τι δεν ανακυκλώνεται.

Το σύστημα “PAYT” (Pay-As-You-Throw) αποτελείται από τη συλλογή απορριμμάτων που σπαταλούνται.

Ο δήμος S. João da Madeira εφαρμόζει το σύστημα συλλογής απορριμμάτων «από πόρτα σε πόρτα». Στην Πορτογαλία, μόνο το 16% περίπου των παραγόμενων αποβλήτων ανακυκλώνεται.