Παρουσίαση του έργου LIFE PAYT στο Summer School, στο NOVA IMS

Το έργο LIFE-PAYT παρουσιάστηκε στο NOVA IMS στις 9 Σεπτεμβρίου. Το κοινό, κυρίως μαθητές, μελετά πώς να χρησιμοποιεί την τεχνολογία blockchain για να ενθαρρύνει την ανακύκλωση και να βελτιώνει τη διαχείριση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων πληρωμών.

Οι 12 μαθητές που ήταν παρόντες έχουν διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης, από την επιστήμη των υπολογιστών, τα μαθηματικά, την περιβαλλοντική μηχανική, τη διαχείριση κ.λπ. κ.λπ. – και είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τον καθηγητή Η Célia Dias Ferreira (Συντονιστής του έργου LIFE PAYT) για να μιλήσει για τη λειτουργία των συστημάτων PAYT, τις σχετικές προκλήσεις και άλλες συστάσεις.