Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στη διαχείριση αστικών αποβλήτων

Η ομάδα του έργου LIFE PAYT ήταν παρούσα στο «5ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, μεταξύ 21 και 24 Ιουνίου.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, παρουσιάστηκε μια αφίσα «Μετάβαση στα τιμολόγια PAYT στις χώρες της Νότιας Ευρώπης: η συνεισφορά του έργου LIEF PAYT» και έγιναν αρκετές προφορικές παρουσιάσεις σχετικά με το έργο LIFE PAYT: «Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Δήμο Βριλήσσια», που προωθήθηκε από τον Alexis Mavraganis, «Πιλοτικές μελέτες διαχείρισης αποβλήτων και προκλήσεις για Δήμους», που εκπόνησε ο Δημήτρης Μαλάμης, καθώς και «Μια απλή μεθοδολογία για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου δείκτη βιωσιμότητας για την αξιολόγηση των αμοιβών καθώς ρίχνετε την απόδοση», που παρουσιάστηκε από τον vlvaro Braña.

Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εκδήλωσης για διαβούλευση στο: http://www.athens2017.uest.gr/