Συνάντηση για την εκπαίδευση του προσωπικού στο Δημαρχείο του Δήμου Λάρνακας

Ο Δήμος Λάρνακας διοργάνωσε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 μία συνάντηση για την εκπαίδευση του προσωπικού στο Δημαρχείο του Δήμου Λάρνακας. Δράσεις αναφορικά με την επικοινωνιακή εκστρατεία για την εφαρμογή ενός συστήματος Πληρώνω-Όσο-Πετάω έχουν ξεκινήσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τα ορόσημα του έργου LIFE PAYT.