Δημοσιεύθηκε η πρώτη έκδοση του Magazine LIFE PT

 

«Πλαισιωμένο από το εθνικό πρόγραμμα κατάρτισης LIFE αλλά και από ολόκληρη την εμπειρία LIFE στην Πορτογαλία, το περιοδικό θα επισημάνει πορτογαλικά και διακρατικά έργα LIFE.

Η 1η έκδοση είναι τώρα διαθέσιμη!

Σε αυτήν την 1η έκδοση, θα δοθεί έμφαση στο Εθνικό πρόγραμμα κατάρτισης και στους εμπλεκόμενους εταίρους. Θα υπάρξει επίσης ένα σε βάθος άρθρο σχετικά με το ιστορικό LIFE στην Πορτογαλία, από την αρχή του 1992 και ένα άλλο σχετικά με την πορεία των εργασιών που ξεκίνησαν σε έργα LIFE, μετά την ολοκλήρωσή τους.

Με τις συνεντεύξεις με έργα που ολοκληρώθηκαν ή πλησίασαν πρόσφατα, των οποίων οι υποστηρικτές μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τις συνθέσεις των έργων στην πρώιμη ζωή, όλοι θα γνωρίσουμε καλύτερα το πρόγραμμα LIFE.

Ατζέντα εκδηλώσεων, σχετικών επαφών, ειδήσεων και οτιδήποτε άλλο ξεχωρίζει σε αυτό το σύμπαν: το πρόγραμμα LIFE στην Πορτογαλία έχει αποκτήσει ένα νέο στάδιο! “

(αναφέρεται από το APA)

Το έργο LIFE PAYT δημοσιεύεται στις σελίδες 36 και 37.