Συνάντηση μεταξύ της ομάδας του έργου LIFE PAYT από τον δήμο Βριλήσσια, ΕΜΠ και εκπροσώπους της πλατφόρμας followgreen.gr

Στη συνάντηση της ομάδας έργου LIFE PAYT αποτελούμενη από μέλη του Δήμου Βριλήσσια και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με εκπροσώπους της ομάδας πλατφόρμας followgreen.gr, συζητήθηκαν τα αμοιβαία οφέλη που θα δοθούν στους κατοίκους του Δήμου Βριλήσσια. συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του έργου PAYT.