Συνάντηση της επιτροπής παρακολούθησης του έργου LIFE PAYT στο Condeixa-a-Nova

Στις 21 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων LIFE PAYT στο Condeixa-a-Nova, στην οποία συμμετείχαν αρκετές οντότητες, όπως ERSAR, LIPOR, Maiambiente, CCDRC, VALORSUL και η Ένωση ΜΗΔΕΝ.

Αυτή η δεύτερη συνάντηση είχε ως κύριο στόχο να παρουσιάσει τις προόδους που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου LIFE PAYT και να ακούσει τα σχόλια των οντοτήτων, σε μια συνεδρία διευκρίνισης και αποσαφήνισης σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί από το έργο, και με τον προσδιορισμό ορισμένων από τους κύριους περιορισμούς υλοποίησης. Συστήματα PAYT στην Πορτογαλία.

Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης είχε προγραμματιστεί για το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020.