Τα εμπορευματοκιβώτια PAYT αναπτύχθηκαν στο δήμο Βριλήσσια

Ο δήμος Βριλήσσια έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο δοχείο PAYT με σύστημα ελέγχου πρόσβασης που βασίζεται στην παρακολούθηση των αποβλήτων που παράγονται μέσω του βάρους του. Μετά από μεγάλο αριθμό δοκιμών για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών, 25 δοχεία έχουν ήδη κατασκευαστεί, δοκιμαστεί και είναι έτοιμα για χρήση στις αντίστοιχες τοποθεσίες.