Συμμετοχική διαδικασία στη Βριλήσσια

Μια αξιολόγηση του τιμολογίου και του τρέχοντος μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων πραγματοποιήθηκε στο πάρκο A. Tritsis το Σάββατο 9 Απριλίου. Η εκδήλωση προώθησε επίσης τη διανομή υλικού επικοινωνίας και πληροφοριών σχετικά με το νέο μοντέλο τιμολόγησης PAYT.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Βριλήσσιας διοργάνωσε αυτή την πρώτη δράση, αλλά τον Μάιο του 2017 θα πραγματοποιηθεί μια δεύτερη εκδήλωση.