Το έργο LIFE PAYT παρουσιάζεται σε μια εκδήλωση του Ένωση Φοιτητών ESAC

Οι συμμετέχοντες στην 11η έκδοση της Εβδομάδας Μαθήματος, που προωθήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2020 από την Ένωση Φοιτητών του Escola Superior Agrária de Coimbra, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τον διευθυντή του έργου LIFE PAYT, Catarina Sousa, σχετικά με την ανάγκη αλλαγής συμπεριφοράς σε σχέση με τον διαχωρισμό και την ανακύκλωση αποβλήτων. Το θέμα που παρουσιάστηκε αφορούσε την ανάγκη για οικονομικά μέσα όπως το σύστημα PAYT (pay-as-you-throw) για τη βελτίωση των τρεχουσών πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων και την αποτελεσματικότερη προώθηση του διαχωρισμού, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.