Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τους Δήμους Βριλησσίων και Λάρνακας συνεργάστηκαν προκειμένου να προσδιοριστούν όλες οι τεχνικές παράμετροι αναφορικά με την εφαρμογή ενός συστήματος Πληρώνω-Όσο-Πετάω στο πλαίσιο του έργου LIFE PAYT.

Οι ομάδες έργου του ΕΜΠ και του Δήμου Λάρνακας σε συνάντηση αναφορικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου LIFE PAYT, στο Δήμο Λάρνακας (30/3/2017).