Το πρόγραμμα LIFEPAYT συνεργάζεται σε ετήσια συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Έργων LIFEPAYT πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου. Σε αυτή τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν Πορτογάλοι εταίροι (Δήμος Aveiro, Δήμος Condeixa-a-Nova, Δήμος της Λισαβόνας, IPC και Πανεπιστήμιο του Aveiro), καθώς και εταίροι του ΕΜΠ και Έλληνες και Κύπριοι εταίροι. , οι Δήμοι Βριλήσσιας και Λάρνακας.

Καθένας από τους εταίρους παρουσίασε την εξέλιξη των δραστηριοτήτων τους και ακολούθησε μια συμμετοχική συζήτηση σχετικά με τις εργασίες υλοποίησης που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Παρά την απόσταση και τους περιορισμούς που προέκυψαν από την πανδημία, η ομάδα ήταν συνεκτική στην επίτευξη των στόχων του έργου LIFEPAYT.