Το Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας αποκτά 420 νέα εμπορευματοκιβώτια

 

Στο πλαίσιο του έργου LIFE PAYT, το Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας αγόρασε 210 εμπορευματοκιβώτια για αδιαφοροποίητα απόβλητα και 210 εμπορευματοκιβώτια για ανακυκλώσιμα απόβλητα 1000L.

Ο νέος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από τους μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων που συμμορφώνονται με το τιμολόγιο PAYT και θα διατεθεί ανάλογα με τον όγκο των αποβλήτων που παράγονται από κάθε εταιρεία.