Το LIFE PAYT διοργανώνει 1ο εργαστήριο για τις τεχνολογίες PAYT

Το εργαστήριο “PAYT στην Πορτογαλία … τα επόμενα βήματα!” πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Πορτογαλικού Μουσείου Romano στο Sicó (PO.RO.S) στο Condeixa-a-Nova, στις 21 Νοεμβρίου. Αρκετές εθνικές και ξένες εταιρείες και δήμοι, συγκεκριμένα από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ιρλανδία, συμμετείχαν στο εργαστήριο και ξεπέρασαν τον μέγιστο αριθμό των 100 συμμετεχόντων. Το κοινό αποτελείται κυρίως από αξιωματούχους και τεχνικούς από Δημοτικά Επιμελητήρια και Εταιρείες (61), ακολουθούμενοι από εκπροσώπους εταιρειών τεχνολογίας (16), ακαδημαϊκών (10), καυτών συστημάτων (7) και εταιρειών συμβούλων (5) Στον τομέα της δημόσιας πολιτικής, στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της ρυθμιστικής οντότητας ERSAR και της κεντρικής και τοπικής διοίκησης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Condeixa-a-Nova και το IPC, και ταυτόχρονα διοργάνωσε Έκθεση Εξοπλισμού για συστήματα PAYT. Αυτό το εργαστήριο ήταν μια ευκαιρία για εθνικούς και διεθνείς ομιλητές να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με το μοντέλο που θα ακολουθήσει. Η έκθεση έλαβε τέσσερις εταιρείες με εκπροσώπηση στην Πορτογαλία και δύο ιρλανδικές εταιρείες που παρουσίασαν και παρουσίασαν τα προϊόντα τους και τα εργαλεία τεχνολογικής ανάπτυξης που είναι διαθέσιμα για τα συστήματα PAYT.