4η επίσκεψη παρακολούθησης έργου LIFE PAYT που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς να επισκεφθείτε τους ιστότοπους

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την πανδημία που προκαλείται από το COVID-19, η 4η Επίσκεψη Παρακολούθησης στο Πρόγραμμα LIFE PAYT πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου με τηλεδιάσκεψη και παρακολούθησε ο Δρ. Filipa Ferrão (Ομάδα εξωτερικής παρακολούθησης της Ευρωπαϊκή Επιτροπή / EASME) και όλοι οι εταίροι.

Η εργασία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE PAYT παρουσιάστηκε από κάθε έναν από τους εταίρους και, λόγω των περιστάσεων, δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση της επιτόπιας επίσκεψης σε οποιονδήποτε από τους τόπους επίδειξης, όπως είχε προγραμματιστεί.

Οι συνέπειες για το έργο που προκλήθηκαν από την υποχρεωτική απομόνωση και τα μέτρα κοινωνικής απόστασης που επιβλήθηκαν στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο αναλύθηκαν και συζητήθηκαν επίσης σε αυτήν τη συνάντηση.