Το έργο LIFE PAYT παρουσιάστηκε σε σεμινάριο αφιερωμένο στους δήμους

Ένα σεμινάριο αφιερωμένο στο θέμα: «Δήμοι και περιβαλλοντικά ζητήματα στον 21ο αιώνα» πραγματοποιήθηκε στο Escola Superior Agrária de Coimbra, στις 29 Μαρτίου, με σκοπό να συζητηθούν οι διαφορετικοί τρόποι προσαρμογής των δήμων σε σημαντικά θέματα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν ο συντονιστής του έργου LIFE PAYT, ο Δρ Célia Ferreira, ο οποίος παρουσίασε το έργο, τονίζοντας τη σημασία της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και την εφαρμογή ενός συστήματος PAYT – «Pay-as-you-throw» για τη μείωση αδιαφοροποίητα απόβλητα.

Στο σεμινάριο παρακολούθησαν αρκετοί δημοτικοί υπάλληλοι και ερευνητές, οι οποίοι καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας συζήτησαν διάφορα θέματα, που διοργανώθηκαν σε δύο διαφορετικές φάσεις: τις αιχμές περιβαλλοντικών πτυχών στη δημοτική περιβαλλοντική διαχείριση και την παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων δημοτικής περιβαλλοντικής διαχείρισης , προβλήματα και προκλήσεις.