Πολύ λίγη ανακύκλωση γίνεται ακόμη στην Πορτογαλία

Είναι ένα από τα συμπεράσματα μιας μελέτης που θα παρουσιαστεί την Τρίτη στη Λισαβόνα.

Η Πορτογαλία ανακυκλώνει μόνο το 26% των αστικών αποβλήτων, ποσοστό χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή 32%. Ο Hermano Rodrigues, από την εταιρεία που πραγματοποίησε τη μελέτη, υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθεί όλο και περισσότερο η σημασία του διαχωρισμού των αποβλήτων.

Πρωτότυπα νέα στο TSF Notícias.