Η γειτονιά Forca λαμβάνει νέα οικοσημεία

Η περιοχή Forca, στο Αβέιρο, έλαβε πέντε ανακυκλώσιμα υλικά διάθεσης υλικών για τη συλλογή απορριμμάτων χαρτιού και χαρτονιού, πλαστικών και γυάλινων συσκευασιών. Τα οικοσημεία που προσφέρει η ERSUC ενισχύουν τους στόχους στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου LIFE PAYT.

Αυτά τα εμπορευματοκιβώτια γνωστά στα Αγγλικά ως «drop-off» εγκαταστάθηκαν στα τέλη Απριλίου 2018, διπλασιάζοντας τον αριθμό των διαθέσιμων μονάδων στην πιλοτική περιοχή του έργου.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την ERSUC στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου LIFE PAYT, η συλλογή απορριμμάτων από πόρτα σε πόρτα από ανακυκλώσιμες συσκευασίες στο εμπόριο και υπηρεσίες άρχισε να πραγματοποιείται στον τόπο επίδειξης, ως στρατηγική αύξησης των τιμών ανακύκλωση.