26 νέα εμπορευματοκιβώτια εγκαταστάθηκαν στη γειτονιά της Forca Vouga

Από τις 22 Μαΐου 2018, στο Bairro da Forca Vouga, στο Aveiro, έχουν εγκατασταθεί 26 νέα εμπορευματοκιβώτια για εναπόθεση αστικών αποβλήτων με έλεγχο πρόσβασης. Σε αυτήν τη φάση υλοποίησης, τα δοχεία έχουν ξεκλειδώσει το τύμπανο και η κάρτα δεν είναι απαραίτητη για την απόθεση αστικών απορριμμάτων. Τα εμπορευματοκιβώτια θα κλειδωθούν μετά τη φάση δοκιμής και από εκείνη τη στιγμή μόνο οι χρήστες με κάρτα θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Για να ενθαρρυνθεί η ανακύκλωση, αυξήθηκε επίσης ο αριθμός των οικοσημείων στη γειτονιά (η δράση υποστηρίζεται από το ERSUC).