Δημοσίευση πίνακα ανακοινώσεων

Ο “πίνακας ανακοινώσεων” που παράγεται στο πλαίσιο του έργου LIFE PAYT είναι πλέον διαθέσιμος. Δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2017, ο κύριος στόχος του είναι η δημοσιοποίηση του έργου, περιγράφοντας τη στρατηγική, την πηγή χρηματοδότησης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ο “πίνακας ανακοινώσεων” γράφτηκε στα Πορτογαλικά, Αγγλικά και Ελληνικά και δημοσιεύεται σε στρατηγικές τοποθεσίες στις εγκαταστάσεις κάθε δικαιούχου του έργου.