Σχετικά με το έργο

LIFE PAYT είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα του προγράμματος LIFE Περιβάλλον που λαμβάνει χώρα σε 5 πόλεις σε 3 διαφορετικές χώρες: Αβέιρο, Κοντέιξα και Λισαβόνα (Πορτογαλία), Βριλήσσια (Ελλάδα) και Λάρνακα (Κύπρος). Αυτό το έργο, πρωτοπόρος στην Πορτογαλία, χρησιμοποιεί καινοτόμα δοχεία για τη μέτρηση των αποβλήτων που αποτίθενται σε αυτά και ενθαρρύνει την επιλεκτική συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

Τι θα γίνει;

Θα δοκιμαστεί ένα μοντέλο τιμολόγησης αποβλήτων “Pay-as-you-throw” PAYT, που σημαίνει ότι πληρώνετε μόνο για ό, τι απορρίπτεται.

Τι πρέπει να κάνει ο χρήστης;

Ο χρήστης θα έχει πρόσβαση σε καινοτόμα δοχεία για να τοποθετήσει αδιαφοροποίητα απόβλητα. Στην περίπτωση του εγχώριου τομέα, νέα συλλογικά δοχεία απορριμμάτων θα εγκατασταθούν και θα ανοίξουν με ηλεκτρονική κάρτα. Στον μη εγχώριο τομέα, θα διανεμηθούν μεμονωμένα εμπορευματοκιβώτια ταυτοποιημένα με ένα τσιπ ή έναν σειριακό αριθμό. Στη συνέχεια, η ποσότητα των αποβλήτων που τοποθετούνται στα δοχεία αποστέλλεται σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου θα υπολογίζονται τα αντίστοιχα τιμολόγια. Όποιος παράγει περισσότερα απόβλητα θα πληρώσει περισσότερα. όποιος χωρίσει τα απόβλητά του θα πληρώσει λιγότερα.

Πώς θα βοηθήσει ο χρήστης το περιβάλλον;

Καταθέτοντας λιγότερο αδιαφοροποίητα απόβλητα και διαχωρίζοντας περισσότερα, ο χρήστης μειώνει τα απόβλητα που αποστέλλονται στον χώρο υγειονομικής ταφής και συμβάλλει στην αύξηση της ανακύκλωσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα οδηγήσει την κυκλική οικονομία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Ποια είναι τα οφέλη για τον χρήστη, από οικονομική άποψη;

Αυτό είναι απλώς ένα πιλοτικό έργο. Σε ένα σύστημα τιμολόγησης PAYT, ο χρήστης πληρώνει μόνο τα αδιαφοροποίητα απόβλητα που παράγει και όχι ένα ποσό που εξαρτάται από την κατανάλωση νερού, όπως σήμερα. Στην περίπτωση δήμων που έχουν ήδη ρυθμίσει το τιμολόγιο PAYT, οι χρήστες (που έχουν τηρήσει το τιμολόγιο PAYT) θα πληρώσουν ένα τιμολόγιο σύμφωνα με τα αδιαφοροποίητα απόβλητα που έχουν πράγματι παραχθεί. Στην περίπτωση δήμων που δεν έχουν ρυθμίσει το τιμολόγιο PAYT, στο τέλος του μήνα, ο λογαριασμός νερού θα εμφανίζει το ποσό που θα πληρώσουν εάν το τιμολόγιο PAYT ήταν σε ισχύ, παράλληλα με το ποσό που πληρώνουν επί του παρόντος, επιτρέποντας τη σύγκριση του κόστους. Έτσι, όσο περισσότερα ανακυκλώσιμα απόβλητα διαχωρίζονται, τόσο λιγότερα αδιαφοροποίητα απόβλητα θα παράγετε και τόσο χαμηλότερο είναι το σχετικό κόστος!

Πόσο καιρό είναι το έργο LIFEPAYT;

Το έργο LIFEPAYT ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2021 (55 μήνες).

Ποιος είναι ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για το έργο LIFEPAYT;

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.517.571 ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει 1.351.945 ευρώ. Τα ποσά του προϋπολογισμού που προβλέπονται για κάθε εταίρο παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Δήμος Αβέιρο: 186 607 €
  • Δήμος Condeixa: 289 486 €
  • Δήμος της Λισαβόνας: 435 768 €
  • Δήμος Λάρνακας: 255 798 €
  • Δήμος Βριλήσσια: 245 370 €
  • Πανεπιστήμιο του Αβέιρο: 281 050 €
  • Πολυτεχνείο Αθηνών: 408 374 €
  • Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Κοΐμπρα: 415 118 €