Στο δημοτικό κιόσκι του Πάρκου Ρεματιάς Βριλησσίων έλαβε χώρα ενημέρωση για τη συμμετοχή στο έργο LIFE PAYT

Στο δημοτικό κιόσκι του Πάρκου Ρεματιάς Βριλησσίων έλαβε χώρα ενημέρωση για τη συμμετοχή στο έργο LIFE PAYT, μετά από τη διανομή σχετικών προσκλήσεων που διανεμήθηκαν στην πιλοτική περιοχή του Δήμου Βριλησσίων. Στην ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου, 2017, συμμετείχαν περιπατητές της 2ης Διάσχισης της Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, εκπρόσωποι της οργάνωσης Βριλησσός, καθώς και κάτοικοι της περιοχής μελέτης του έργου LIFE PAYT.